Fun Dive
Fun Dive
www.padi.com

Etusivu
 Sukelluskoulutus
  -Sukelluskurssit
  -Kurssihinnat
  -Intro & Vapaasukellus
  -Siirtopaperit
  -PADI OWD
  -PADI AOWD
  -PADI RD
  -PADI DM
  -PADI EFR
  -DAN Kurssit
  -Erikoiskurssit
  -Tekniikkasukellus
  -PADI CCR
  -Kouluttajakoulutus
  -Yleiset ehdot

Palvelut
  -Välinemyynti
  -Sukellusretket
  -Allas- ja tiistaisukellukset
  -Kuvagalleria
  -Välinevuokraus ja huolto
  -Ilmatäytöt
  -Ryhmämatkat
  -Retket ja Kurssit Costa Blancalla
  -Retkien yleiset ehdot
  -Ryhmämatkojen yleiset ehdot

Yritys
Yhteystiedot
Yleiset ehdot Fun Dive Oy:n sukellusretkillä

Sukeltajan ilmoittautuessa sukellusretkelle peritään vähintään 50 % retkihinnasta ennakkoon. Vasta ennakkomaksun jälkeen varaus on Fun Dive Oy:tä sitova. Fun Dive Oy ilmoittaa sukellusretkien osalta minimi osallistuja määrän, jonka täyttyessä retki toteutetaan. Mikäli sukellusretki perutaan osallistujien vähäisen määrän takia palautetaan ennakkoon perityt maksut. Sukeltajan peruessa sukellusretken Fun Dive Oy veloittaa ennakkomaksusta peruutuksesta aiheutuvat kulut. Mikäli sukeltaja peruuttaa sukellusretken vähemmän kuin 1 vko ennen suunniteltua ajankohtaa, veloittaa Fun Dive retkimaksun kokonaisuudessaan. Samoin menetellään mikäli sukeltaja jättää saapumatta ajoissa lähtöpaikalle.

Fun Dive Oy vastaa ainoastaan kuljetuksesta sukelluspaikalle ja takaisin. Retkiaikataulut ovat ohjeellisia ja niiden toteutuminen riippuu sääolosuhteista ja sukellusten kestosta. Fun Dive Oy:llä on oikeus valita kullekin retkelle parhaiten soveltuva vene. Venetyypin vaihto esim. pienempään ei oikeuta hinnanalennukseen, mikäli venetyypistä ei ole erityisesti sovittu varausta tehtäessä.

Fun Dive Oy ei ota mitään vastuuta sukellusolosuhteista ( näkyvyys, merenkäynti, sumu, sade tms.) Mikäli olosuhteet ovat sellaiset, että sukellusta ei voida suorittaa, pidättää Fun Dive Oy itsellään retkimaksun. Mikäli kuitenkin ennen satamasta lähtöä todetaan olosuhteiden olevan sellaiset, että retkeä ei ole järkevää tehdä tai mikäli veneen päällikkö peruu matkan lähtösatamassa turvallisuusnäkökohtiin vedoten palautetaan retkimaksu kokonaisuudessaan.

Mikäli turvallisuusnäkökohtiin vedoten sukellusvanhin tai veneen päällikkö päättää peruuttaa yksittäisen sukelluksen, pyritään ensisijaisesti löytämään lähistöltä turvallinen kohde, jossa korvaava sukellus voidaan suorittaa. Mikäli tällaista kohdetta ei löydy hyvitetään kyseisen sukelluksen osuus retkimaksusta. Mahdollisen konerikon sattuessa hyvitetään vastaavasti sukeltamatta jääneet sukellukset. Kaikissa peruutus- ja onnettomuustapauksissa tai viivästyksissä Fun Dive Oy ei vastaa mistään asiakkaalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista (matkakulut, menetetyt ansiot, lapsenhoitokulut tms.).

Sukellusretkelle osallistujien tulee olla kortitettuja sukeltajia. Vaativissa sukelluskohteissa Fun Dive Oy saattaa vaatia sukeltajalta AOWD tai P2 luokitusta tai erityisen syvissä kohteissa esim. PADI Deep Diver luokitusta.

Kaikki sukellukset tehdään parisukelluksena. Sukeltaja vastaa itse omasta ja sukellusparinsa sukellustuvallisuudesta ja päättää suorittaako sukelluksen vai keskeyttääkö sen. Mikäli sukeltaja päättää olla sukeltamatta sukelluskohteella ei tämä oikeuta alennukseen retkihinnasta.

Sukeltajien tulee siirtää ja varastoida sukellusvarusteensa veneen päällikön antamien ohjeiden mukaisesti. Fun Dive Oy ei vastaa sukellusvarusteille mahdollisesti esim. kovan merenkäynnin, putoamisen tai kaatumisen aiheuttamista vahingoista. Puutteellisesti kiinnitettyjen tai ohjeiden vastaisesti varastoitujen varusteiden veneelle tai toisille sukeltajille aiheuttamista vahingoista vastaa sukellusvarusteen haltija.

Sukeltajien tulee tehdä paritarkastus sukellusparinsa kanssa ja ilmoittautua Fun Dive Oy:n nimeämälle sukellusvanhimmalle ennen veteen menoa.

Kukin sukeltaja vastaa itse sukellusvakuutuksestaan. Fun Dive Oy ei vakuuta sukeltajia tai onnettomuuksien tai tapaturmien eikä sukellusvarusteita rikkoutumisen tai katoamisen varalta.

info@fundive.fi
Fun Dive Oy
Tillikatu 2
20780 Kaarina

Avoinna:
Erikseen sovittaessa.

puh 0400-740 436

Verkkokauppa auki 24h
Siirry sisään!