Fun Dive
Fun Dive
www.padi.com

Etusivu
 Sukelluskoulutus
  -Sukelluskurssit
  -Kurssihinnat
  -Intro & Vapaasukellus
  -Siirtopaperit
  -PADI OWD
  -PADI AOWD
  -PADI RD
  -PADI DM
  -PADI EFR
  -DAN Kurssit
  -Erikoiskurssit
  -Tekniikkasukellus
  -PADI CCR
  -Kouluttajakoulutus
  -Yleiset ehdot

Palvelut
  -Välinemyynti
  -Sukellusretket
  -Allas- ja tiistaisukellukset
  -Kuvagalleria
  -Välinevuokraus ja huolto
  -Ilmatäytöt
  -Ryhmämatkat
  -Retket ja Kurssit Costa Blancalla
  -Retkien yleiset ehdot
  -Ryhmämatkojen yleiset ehdot

Yritys
Yhteystiedot
Nitrox

Nitrox on sukeltajien hengityskaasuna käytämää happirikastettua ilmaa. Kun sukeltajan käyttämään hengitysilmaan lisätään happea voi sukeltaja viipyä sukelluksella pitempään ilman sukeltajan taudin vaaraa. Suurin hyöty Nitrox:in käytöstä saadaan noin 20-30 m syvyydessä jolloin käytettävissä oleva pohja-aika lähes kaksinkertaistuu.

Nitrox on ilman ja hapen seos, jossa hapen osuus voi vaihdella ilman 21 % :sta 40 % :iin asti. Suurempiakin happipitoisuuksia voidaan käyttää, mutta sillon puhutaan tekniikkasukelluksen dekompressiokaasuista. Yli 40 % happipitoisuus vaatii myös säiliön ja regulaattorin happipuhdistusta ja erikoismateriaalien käyttöä esim tiivisteissä.

Yleisimmin Nitrox valmistetaan sekoittamalla kompressorin imuilmaan happea (n.s. continuous flow method) tai sitten täyttämällä säiliöön ensi happea ja pumppaamalla sitten ilmaa sen sekaan. Tällöin pitää käytettävän sukellussäiliön ja venttiileitten olla ehdottomasti happipuhtaita, sillä paineistettu happi yhdessä epäpuhtauksien esim öljyn kanssa saattaa aiheuttaa räjähdyksen.

Yleisimmin virkistysukeltajan käyttämät Nitrox sekoitukset ovan EANx 32 ja EANx 36 joissa happipitoisuudet ovat 32 % ja 36 %. Näille kaasuille löytyy myös valmiksi laadittuja sukellustaulukoita. Muiden kaasuseoksien kättöalueet ja pohja-ajat määritellään yleensä n.s. vastaavan ilmasyvyyden (EAD) taulukon avulla.

Miksi sukeltaa Nitrox:illa ?Yksinkertaisenti siksi, että keskisyvillä sukelluksilla 20-30 m käytettävissäoleva pohja-aika lähes kaksinkertaistuu Nitrox:ia käytettäessä. Myös uusinta sukellusten välinen pinta-aika lyhenee. Tämä Nitrox:in pohja-aikoja pidentävä vaikutus aiheutuu siitä, että hengityskaasussa oleva happi syrjäyttää hengitysilmasta typpeä, jolloin typpeä imeytyy elimistöön vähemmän ja hitaammin.

Happilisäys vaikuttaa siis typen imeytymiseen samoin kuin jos sukeltaja sukeltaisi matalammalla. Tähän perustuu kaasuseoksen Equivalent Air Depth (EAD) käsite eli vastaavan ilmasyvyyden määrittely. Tällöin voidaan käyttää normaaleja sukellustaulukoita (esim. PADI RPD) sukellusta suunniteltaessa, mutta laskentasyvyytenä käytetään kaasuseokselle määriteltyä EAD:tä eli siis todellisuutta matalampaa sukellussyvyyttä.

Otetaan esimerkki: Sukelletaan kaksi hylkysukellusta ensimmäinen 30 m syvyyteen ja toinen 25 m syvyyteen ja sukellusten välinen pinta-aika on 45 min. Ilmasukelluksena ensimmäisellä sukelluksella suoranousu pohja-ajaksi PADI RDB taulukon mukaan tulisi 20 min ja jos uusinta sukellus tehdään 45 min kuluttua voidaan uusintasukelluksella viipyä vain 13 min. Nitrox sukelluksella ensimmäisellä sukelluksella käytettäessä EANx 32 ( maksimikäyttösyvyys 30,6 m) suora-nousu pohja-ajaksi PADI EANX 32 taulukon mukaan tulisi 30 min. Kun uusinta sukellus tehdään 45 min kuluttua ja kaasuna käytetään EANx 36 ( maksimikäyttösyvyys 26,1 m) voidaan uusintasukelluksella viipyä 26 min.

Vastaavasti olisi mahdollista tehdä 13 min uusintasukellus jo 14 min kuluttua käytettäessä EANX 36 kaasua.

Nitroxin turvallinen käyttö

Nitrox:in käytössä on siis riskitekijänsä, mistä syystä sukeltajan tulee noudattaa kursseilla opetettuja käytäntöjä.

1. Sukella vain sellaisilla kaasuilla, joiden käyttöön olet saanut koulutuksen 2. Suunnittele sukellukset huolella ja määrittele kaasuseoksen suurin käyttösyvyys (MOD Maximum Operating Depth) ja maksimi pohja-aika k.o. kaasuseokselle. 3. Käytä vai huollettuja ja tuntemiasi sukellusvarusteita Nitrox:in kanssa 4. Testaa aina ennen sukellusta kyseisen säiliön kaasun happipitoisuus ja merkitse se säiliössä olevaan tarraan. Jokainen sukeltaja vastaa viimekädessä itse oman kaasuseoksensa koostumuksesta. 5. Mikäli kaasu poikkeaa suunnitellusta suunnittele sukellus uudelleen 6. Käytä sukelluksen aikana sukellustietokonetta varmistukseen 7. älä unohda turvapysähdystä 8. Toistuvilla Nitrox sukelluksilla seuraa hapen kumulatiivista kertymistä elimistöön

Mistä saa koulutusta ?

Nitrox sukelluskoulutusta annetaan PADI:n ,TDI, IANTD, ja lukuisten muiden koulutusorganisaatioiden kursseilla.

Virkistyssukeltajalle sopii parhaiden perus Nitrox kurssi, jossa keskitytään opettelemaan turvallinen sukeltaminen happirikastetulla ilmalla esim. PADI EANx kurssi, joka kestää sukelluksineen pari päivää. Mikäli kiinnostusta riittää voi koulutusta jatkaa jatkokursseilla esim. useammalla eri seoskaasulla sukeltamiseen ( erillinen pohjakaasu ja erillinen Decokaasu) ja jopa Trimix ( Ilma, Helium, Happi) sukelluksiin asti.

Kurssit sisältävät syventävää tietoa sukellusfysiologiasta, siis kaasujen vaikutuksesta elimistöön. Kaasufysiikkaa, Dalton:in laki , osapainelaskuja. Nitrox:in hyödyt ja haitat, Happimyrkytyksen oireet ja toimenpiteet niiden ilmaantuessa. Johdatuksen Nitrox taulukoiden käyttöön sekä toimenpiteet kaasujen testaamiseen, ja turvalliseen käyttöön.

Kursseihin kuuluu aina myös koulutussukellukset Nitrox:illa, jossa kaasujen käyttö- ja turvallisuusproseduurit nivoutuvat käytäntöön.


Fun Dive Oy
Tillikatu 2
20780 Kaarina

Avoinna:
Erikseen sovittaessa.

puh 0400-740 436

Verkkokauppa auki 24h
Siirry sisään!