Fun Dive
Fun Dive
www.padi.com

Etusivu
 Sukelluskoulutus
  -Sukelluskurssit
  -Kurssihinnat
  -Intro & Vapaasukellus
  -Siirtopaperit
  -PADI OWD
  -PADI AOWD
  -PADI RD
  -PADI DM
  -PADI EFR
  -DAN Kurssit
  -Erikoiskurssit
  -Tekniikkasukellus
  -PADI CCR
  -Kouluttajakoulutus
  -Yleiset ehdot

Palvelut
  -Välinemyynti
  -Sukellusretket
  -Allas- ja tiistaisukellukset
  -Kuvagalleria
  -Välinevuokraus ja huolto
  -Ilmatäytöt
  -Ryhmämatkat
  -Retket ja Kurssit Costa Blancalla
  -Retkien yleiset ehdot
  -Ryhmämatkojen yleiset ehdot

Yritys
Yhteystiedot
Yleiset ehdot Fun Dive Oy:n ryhmämatkoilla;

Sukeltajan ilmoittautuessa ryhmmämatkalle peritään vähintään 10 % retkihinnasta ennakkoon- Ilmoittautuminen on sitova ja matkustaja on velvollinen ottamaan matkavakuutuksen joka vastaa mahdollisista peruutuskuluista esim. sairastapauksen sattuessa. Vasta ennakkomaksun jälkeen varaus on Fun Dive Oy:tä sitova. Fun Dive Oy ilmoittaa ryhmämatkojen osalta minimi osallistuja määrän, jonka täyttyessä matka toteutetaan. Mikäli matka perutaan osallistujien vähäisen määrän takia palautetaan ennakkoon perityt maksut. Sukeltajan peruessa matkan Fun Dive Oy veloittaa peruutuksesta aiheutuvat kulut.

Fun Dive Oy ei ota mitään vastuuta sukellusolosuhteista ( näkyvyys, merenkäynti, sumu, sade tms.) Mikäli olosuhteet ovat sellaiset, että matkaa tai jotain sen sukellusta ei voida suorittaa, pidättää Fun Dive Oy itsellään retkimaksun. Mikäli kuitenkin ennen satamasta lähtöä todetaan olosuhteiden olevan sellaiset, että retkeä ei ole järkevää tehdä tai mikäli veneen päällikkö peruu matkan lähtösatamassa turvallisuusnäkökohtiin vedoten palautetaan retkimaksun osuus matkan hinnasta.

Mikäli turvallisuusnäkökohtiin vedoten sukellusvanhin tai veneen päällikkö päättää peruuttaa yksittäisen sukelluksen, pyritään ensisijaisesti löytämään lähistöltä turvallinen kohde, jossa korvaava sukellus voidaan suorittaa. Mikäli tällaista kohdetta ei löydy hyvitetään kyseisen sukelluksen osuus retkimaksusta. Mahdollisen konerikon sattuessa hyvitetään vastaavasti sukeltamatta jääneet sukellukset. Kaikissa peruutus- ja onnettomuustapauksissa tai viivästyksissä Fun Dive Oy ei vastaa mistään asiakkaalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista (matkakulut, menetetyt ansiot, lapsenhoitokulut tms.).

Sukellusmatkalle osallistujien tulee olla kortitettuja sukeltajia. Vaativissa sukelluskohteissa Fun Dive Oy saattaa vaatia sukeltajalta AOWD tai P2 luokitusta tai erityisen syvissä kohteissa esim. PADI Deep Diver luokitusta.

Kaikki sukellukset tehdään parisukelluksena. Sukeltaja vastaa itse omasta ja sukellusparinsa sukellustuvallisuudesta ja päättää suorittaako sukelluksen vai keskeyttääkö sen. Mikäli sukeltaja päättää olla sukeltamatta sukelluskohteella ei tämä oikeuta alennukseen matkan hinnasta.

Sukeltajien tulee siirtää ja varastoida sukellusvarusteensa veneen päällikön antamien ohjeiden mukaisesti. Fun Dive Oy ei vastaa sukellusvarusteille mahdollisesti esim. kovan merenkäynnin, putoamisen tai kaatumisen aiheuttamista vahingoista. Puutteellisesti kiinnitettyjen tai ohjeiden vastaisesti varastoitujen varusteiden veneelle tai toisille sukeltajille aiheuttamista vahingoista vastaa sukellusvarusteen haltija.

Sukeltajien tulee tehdä paritarkastus sukellusparinsa kanssa ja ilmoittautua Fun Dive Oy:n nimeämälle matkaoppaalle/sukellusvanhimmalle ennen veteen menoa.

Kukin sukeltaja vastaa itse sukellusvakuutuksestaan. Fun Dive Oy ei vakuuta sukeltajia tai onnettomuuksien tai tapaturmien eikä sukellusvarusteita rikkoutumisen tai katoamisen varalta.

info@fundive.fi
Fun Dive Oy
Tillikatu 2
20780 Kaarina

Avoinna:
Erikseen sovittaessa.

puh 0400-740 436
puh 0400-490 456

Verkkokauppa auki 24h
Siirry sisään!