Fun Dive
Fun Dive
www.padi.com

Etusivu
 Sukelluskoulutus
  -Sukelluskurssit
  -Kurssihinnat
  -Intro & Vapaasukellus
  -Siirtopaperit
  -PADI OWD
  -PADI AOWD
  -PADI RD
  -PADI DM
  -PADI EFR
  -DAN Kurssit
  -Erikoiskurssit
  -Tekniikkasukellus
  -PADI CCR
  -Kouluttajakoulutus
  -Yleiset ehdot

Palvelut
  -Välinemyynti
  -Sukellusretket
  -Allas- ja tiistaisukellukset
  -Kuvagalleria
  -Välinevuokraus ja huolto
  -Ilmatäytöt
  -Ryhmämatkat
  -Retket ja Kurssit Costa Blancalla
  -Retkien yleiset ehdot
  -Ryhmämatkojen yleiset ehdot

Yritys
Yhteystiedot
Fun Dive Oy Sukelluskurssien yleiset ehdot

Sukeltajan ilmoittautuessa sukelluskurssille peritään 100 € varausmaksu ennakkoon. Vasta ennakkomaksun jälkeen varaus on Fun Dive Oy:tä sitova. Kurssimaksu voidaan jakaa useampaan maksuerään kuitenkin niin, että oppilas maksaa koko kurssimaksun viimeistään saadessaan sukelluskortin.

Fun Dive Oy ilmoittaa sukelluskurssien osalta minimi osallistuja määrän, jonka täyttyessä kurssi toteutetaan aikataulun mukaan. Fun Dive Oy pidättää oikeuden muuttaa ennalta ilmoitettua kurssiaikataulua. Kurssiin kuuluvien allasharjoitusten ja avovesisukellusten aikataulut pyritään sopimaan viimeistään ensimmäisellä oppitunnilla. Mikäli kurssilaiselle ei k.o. aikataulu sovi, siirtyy hänen sukellusharjoituksensa lähinnä seuraavan kurssin kanssa suoritettavaksi. OWD-kurssin avoesisukellukset voidaan suorittaa myös muissa PADI sukelluskeskuksissa, jolloin Oppilas maksaa sovitun teoriatuntien ja allasharjoitusten osuuden.

OWD peruskurssilla kurssin hintaan sisältyvät varustevuokrat perusvälineitä (maski,snorkkeli ja räpylät) lukuunottamatta. Muilla sukelluskursseilla oletetaan oppilaalla olevan omat sukellusvarusteet. Kaikkiin sukelluskursseihin kuuluvat tarvittavat ilma- tai kaasutäytöt.

Sukeltajan peruessa sukelluskurssin, pidättää Fun Dive ennakkomaksun kokonaisuudessaan. Mikäli sukeltaja jättää ilman pätevää syytä saapumatta oppitunneille tai sukellusharjoitukseen on hän velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvat lisäkulut.

Ennen OWD peruskurssin avovesiosuutta oppilaan tulee toimittaa Fun Dive Oy:lle lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan.

Sukelluskurssit ovat suoritepohjaisia, joten kaikkien kurssivaatimuksiin kuuluvien harjoitusten hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä kurssin läpäisylle. Mikäli oppilas ei omaksu tarvittavia taitoja muun ryhmän tahdissa, voidaan hänelle järjestää lisäharjoituskertoja. Fun Dive Oy:llä on oikeus laskuttaa näistä ylimääräisistä sukelluskerroista aiheutuneet lisäkulut.

Sukeltaja vastaa varusteiden ja itsensä kuljetuksesta sukelluspaikalle ja takaisin sekä on vastuussa kurssin aikana hänelle luovutetuista sukellusvarusteista.

Fun Dive Oy ei ota mitään vastuuta sukellusolosuhteista ( näkyvyys, merenkäynti, sumu, sade tms.) Mikäli olosuhteet ovat sellaiset, että sukellusta ei voida suorittaa, siirretään sukellus toiseen sukelluskohteeseen tai toiseen ajankohtaan.

Sukellusharjoitusten aikataulut ovat ohjeellisia ja niiden toteutuminen riippuu sääolosuhteista ja sukellusten kestosta Kaikissa peruutus-, onnettomuustapauksissa tai viivästyksissä Fun Dive Oy ei vastaa mistään asiakkaalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista (matkakulut, menetetyt ansiot, lapsenhoitokulut tms.).

Fun Dive Oy ei vakuuta sukellusvarusteita rikkoutumisen tai katoamisen varalta. PADI sukelluskursseilla on kuitenkin voimassa PADI:n koulutusvakuutus tapaturmien varalta.

Jatkokurssien erityisehdot

OWD peruskurssia seuraavat jatkokurssit tehdään parisukelluksena. Sukeltaja vastaa itse omasta ja sukellusparinsa sukellustuvallisuudesta.

Sukeltajien tulee siirtää ja varastoida sukellusvarusteensa kouluttajan tai veneen päällikön antamien ohjeiden mukaisesti. Fun Dive Oy ei vastaa sukellusvarusteille mahdollisesti esim. kovan merenkäynnin, putoamisen tai kaatumisen aiheuttamista vahingoista. Puutteellisesti kiinnitettyjen tai ohjeiden vastaisesti varastoitujen varusteiden veneelle tai toisille sukeltajille aiheuttamista vahingoista vastaa sukellusvarusteen haltija.

Sukeltajien tulee tehdä paritarkastus sukellusparinsa kanssa ja ilmoittautua Fun Dive Oy:n kouluttajalle ennen veteen menoa.
Fun Dive Oy
Tillikatu 2
20780 Kaarina

Avoinna:
Erikseen sovittaessa.

puh 0400-740 436

Verkkokauppa auki 24h
Siirry sisään!